Lezing door Frank Nellen (zaterdag 22 juni) vanwege het 3-jarige bestaan van de coöperatie

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

CV De Toren van Bemmel respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

CV De Toren van Bemmel verwerkt de door onze klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat wij kunnen voldoen aan het door onze klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op www.torenvanbemmel.nl of bij onze fysieke winkel (2) Het ontvangen en uitvoeren van op de website geplaatste bestelverzoeken inclusief online betaling (3) Het, indien nodig, kunnen versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling (4) Het verzenden van nieuwsbrieven. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

CV De Toren van Bemmel heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van CV De Toren van Bemmel die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

Aanpassing en verwijdering klantgegevens

CV De Toren van Bemmel biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan CV De Toren van Bemmel zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrief

CV De Toren van Bemmel biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze artikelen, diensten, activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Omgang met persoonsgegevens, klikgedrag en bezoekgegevens

CV De Toren van Bemmel maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. CV De Toren van Bemmel probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Persoonsgegevens zullen door CV De Toren van Bemmel nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Zie onder het aparte hoofdstuk Cookiebeleid. Op de website van toelichting Consuwijzer vindt u uitleg over veilig online gedrag en de do’s en dont’s ten aanzien van cookies.Aanpassen

privacy statement

CV De Toren van Bemmel behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.