De leukste boekhandel met uitzicht

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1

Deze website is onderdeel van Coöperatieve Vereniging De Toren van Bemmel
adres: Dorpsstraat 42, 6681 BN Bemmel
Telefoonnummer: 0481 - 153 145
Email: info@torenvanbemmel.nl

Bereikbaarheid:
Klantenservice: maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur 
KvK-nummer: 82652147
Btw-identificatienummer:  NL862553106B01

Artikel 2

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Artikelen die voorradig zijn in de fysieke winkel kunnen tijdens winkeltijden direct worden afgehaald op het adres Dorpsstraat 42. Artikelen die niet voorradig zijn maar wel beschikbaar bij onze leverancier, kunnen met een vertraging van maximaal 3 (Nederlands) of 5 werkdagen (Engelstalig) worden afgehaald. Bezorging aan huis geschiedt normaal binnen 2 werkdagen indien een artikel voorradig is in de fysieke winkel, of uiterlijk binnen 2-5 werkdagen (Nederlandstalig) of 2-7 werkdagen (Engelstalig) indien voorradig bij onze leverancier. Is er sprake van afwijkende levertijden dan zullen wij dit altijd eerst met u overleggen. CV De Toren van Bemmel behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 3

Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 4

In principe zijn de prijzen van artikelen juist vermeld op onze website. Ingeval van twijfel, of een geschil, zal altijd worden gekeken naar de actuele prijzen op CB Online aangezien deze het meest accuraat de prijzen weerspiegelen waaraan CV De Toren van Bemmel volgens de Wet op de Vaste Boekenprijs gehouden is.

Artikel 5

De kosten die CV De Toren van Bemmel doorberekent voor thuisbezorging zijn als volgt: bij een bestelling < 25 euro 3,25 euro; bij een bestelling > 25 euro GRATIS. Voor een eventueel bij te voegen kaartje met tekst en/of het laten inpakken van een artikel rekenen wij geen extra kosten. Ook indien u kiest voor de optie afhalen in de winkel, betaalt u alleen voor de aankoop van een artikel.

Artikel 6

CV De Toren van Bemmel levert geen e-books. Wilt u deze toch bestellen, dan verwijzen wij u graag door naar onze collega’s van Libris of andere online aanbieders.

Artikel 7

Bestelde artikelen worden aan u geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de artikelen aan het daartoe door u opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan ditzelfde adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor uw risico vanaf het moment van aflevering.

Artikel 8

Het is u niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van CV De Toren van Bemmel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV De Toren van Bemmel enig door CV De Toren van Bemmel aan u geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, of op de website www.torenvanbemmel.nl aanwezige content (foto en tekst), geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 9

Indien u een artikel bij nader inzien niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd het artikel op eigen kosten en met medezending van een goede reden binnen 14 dagen na ontvangst in een deugdelijke verpakking aan CV De Toren van Bemmel retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde artikel onbeschadigd is en aantoonbaar is aangeschaft bij CV De Toren van Bemmel. Na ontvangst van de retour gezonden artikelen zal CV De Toren van Bemmel, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk een tegoedbon voor de waarde van het geretourneerde artikel beschikbaar stellen. Wilt u liever het aankoopbedrag retour, dan dient u dit speciaal te verzoeken en zal terugbetaling binnen 30 dagen na dit verzoek plaatsvinden.

Artikel 10

Artikelen die bij u thuis worden afgeleverd, dienen altijd vooraf afgerekend te worden. Dit kan door online te betalen met behulp van iDeal of verzilvering van VVV- of Nationale Boekenbon. U kunt ook verzoeken om een factuur te ontvangen; deze dient vervolgens voorafgaand aan de levering betaald te worden. Artikelen die in de winkel worden afgehaald, kunnen op dezelfde wijze online betaald worden maar mogen ook bij het afhalen aan de kassa worden afgerekend.

Artikel 11

CV De Toren van Bemmel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 12

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld, maar zullen binnen onze mogelijkheden altijd streven naar een klantvriendelijke afhandeling.

Artikel 13

Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. CV De Toren van Bemmel verstrekt geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

Artikel 14

CV De Toren van Bemmel stelt het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adres- of andere wijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

Artikel 15

Klachten over de bestelling of afhandeling daarvan kunnen worden ingediend per mail, door deze te richten aan info@torenvanbemmel.nl onder vermelding van ‘klacht afhandeling online bestelling’. Vermeld hierbij graag uw bestelreferentie, het artikel of de dienst die het betreft, en wees zo specifiek mogelijk over uw klacht. CV De Toren van Bemmel streeft ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk te reageren.

Artikel 16

Op de overeenkomsten tussen CV De Toren van Bemmel en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.